Start bouwwerkzaamheden

Naar verwachting zal begin september nadere informatie worden verstrekt omtrent het verwachtte moment en de wijze waarop de bouw van het project Dansende Daken kan worden opgestart.