Start verkoop fase 2

Op zaterdag 14 maart is de verkoop van fase 2 gestart. Het betreft een 26-tal woningen ter plaatse van de eerder aanwezige XL-woning. De ‘bijzondere marktomstandigheden’ hebben om creatieve maatregelen gevraagd.

Vanuit de markt kwam zeer duidelijk een behoefte aan 2-onder-1 kapwoningen met een garage naar voren. Dit uiteraard tegen een aantrekkelijke prijs. Vanuit Kalliste Woningbouwontwikkeling is daar zoveel en zo snel als mogelijk gehoor aan gegeven. Uitaard is dat gebeurt in goed overleg met de gemeente Alphen a/d Rijn. Dit zodat binnen de gestelde kaders een meest maximaal product geboden kon worden.

Nu na enige tijd mag op basis van het aantal aanwezige kopers en optanten gesteld worden dat dit een succesvolle switch is geweest! Een start van de bouw komt daarmee ook in zicht.